Menu

Handel

Jednym ze strategicznych celów Krajowej Grupy Spożywczej S.A. jest doskonalenie współpracy z Klientami. Realizacja tego celu prowadzona jest wielopłaszczyznowo – poprzez wdrażanie i stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w produkcji, kontroli, jakości i magazynowaniu wyrobów, jak również dzięki doskonaleniu systemu zarządzania i podnoszeniu konkurencyjności oferty Spółki na rynku.

Wszystkie cukrownie należące do Krajowej Grupy Spożywczej S.A. produkują cukier odpowiadający normom europejskim. Wyrazem troski o jakość produkowanego cukru i produktów ubocznych, o środowisko naturalne oraz pozytywne relacje z Partnerami jest przyjęta przez Zarząd Spółki Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Krajowej Grupy Spożywczej S.A. oraz wdrożone systemy zarządzania.

Klientami Krajowej Grupy Spożywczej S.A. są producenci słodyczy, napojów, przetworów owocowo-warzywnych, pieczywa cukierniczego, a także duże sieci handlowe i podmioty rynku tradycyjnego.

Odbiorcy Krajowej Grupy Spożywczej S.A. zlokalizowani są zarówno w państwach Unii Europejskiej, jak i na innych kontynentach. Istotną grupę odbiorców stanowią duże koncerny międzynarodowe, których zakłady zlokalizowane są nie tylko w Polsce, ale również na terenie Niemiec, Czech, Słowacji, Francji, Grecji, na Węgrzech, w krajach bałtyckich oraz w Skandynawii. Ponadto cukier eksportowany jest do państw Afryki, Azji oraz krajów Bliskiego Wschodu.

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt

Krajowa Grupa Spożywcza S.A.

ul. Kraszewskiego 40

87-100 Toruń

Centrala: tel. +48 56 650 11 00

Sekretariat Zarządu: tel. +48 56 650 11 02

Infolinia dla Akcjonariuszy: tel. + 48 695 007 017

e-mail: sekretariat@kgssa.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie siedziby Krajowej Grupy Spożywczej S.A.