Menu

Społeczeństwo

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. jest podmiotem odpowiedzialnym społecznie w każdym aspekcie swojej działalności, zaczynając od współpracy z Plantatorami, przez produkcję, a kończąc na propagowaniu racjonalnego odżywiania się. Spółka jest otwarta na dialog społeczny zarówno wewnątrz organizacji, dzięki stworzeniu odpowiednich warunków dla działalności związków zawodowych, jak i na zewnątrz, nawiązując dobre relacje z Plantatorami, współpracując z samorządami i społecznościami lokalnymi oraz organizacjami branżowymi.

Dostrzegając znaczenie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Krajowa Grupa Spożywcza S.A. działa na rzecz dobra publicznego w zakresie: pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, oświaty, kultury, sztuki oraz działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych. Krajowa Grupa Spożywcza S.A. udziela wsparcia podmiotom, których celem statutowym jest szeroko pojęta działalność charytatywna, wśród których są między innymi: organizacje pozarządowe, placówki kulturalno-oświatowe, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy pomocy społecznej, stowarzyszenia i fundacje.

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. dużą wagę przykłada do historii cukrownictwa w Polsce. W tym celu Spółka utworzyła Izbę Pamięci Cukrownictwa w Częstocicach. Izba powstała jako placówka zajmująca się dokumentowaniem dziejów cukrownictwa na ziemiach polskich. Gromadzi obiekty związane z przemysłem cukrowniczym – produkcją nasion buraka cukrowego, urządzeniami i aparaturą, uprawą buraków cukrowych oraz działalnością cukrowni. Krajowa Grupa Spożywcza S.A. udostępnia Izbę zwiedzającym i nie pobiera z tego tytułu opłat.

Racjonalne spożycie cukru. Kampania „Słodka równowaga”

Kampania „Słodka równowaga” przygotowana przez Związek Producentów Cukru w Polsce,  powstała, aby pokazać społeczeństwu czym tak naprawdę jest cukier, jaka jest jego rola w naszym organizmie oraz po to aby obalić szkodliwe stereotypy, które narosły wokół tego tematu.
Cukier przez lata stał się synonimem wszystkiego co niezdrowe  w naszej codziennej diecie. Dlatego stawiamy sobie za cel uzmysłowić sceptykom, że produkty zawierające cukier mogą być elementem zdrowego i zbilansowanego menu, a „bycie fit” nie musi wiązać się z wyrzeczeniami i całkowitą rezygnacją ze słodkich przyjemności. Cukier to nie szkodliwe gazowane napoje i niezdrowe przekąski, ale przede wszystkim źródło energii, która jest nam potrzebna do codziennego funkcjonowania oraz smak, który jako jedyny jest nam znany już od momentu narodzin.

Zapraszamy na stronę  informacyjną programu "Słodka równowaga" pod linkiem: 

 https://uczymyjakslodzic.pl/