Menu

Pracownicy

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. buduje pozytywną atmosferę wewnątrz Spółki. Tworzy ją, dbając o bezpieczeństwo, higienę i komfort pracy, wsparcie rozwoju zawodowego Pracowników, troskę o ich zdrowie, a także poprzez propagowanie zdrowego trybu życia.

W Spółce funkcjonuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, wraz z Regulaminem Pracy, który został zawarty w dniu 21 listopada 2006 roku, po przeprowadzeniu rokowań układowych prowadzonych przez zespół złożony z przedstawicieli pracodawcy oraz działających wówczas w Spółce związków zawodowych. Zawarcie Układu ma na celu stworzenie optymalnego systemu wynagradzania oraz warunków pracy umożliwiających ochronę praw i interesów Pracowników, a także zaspokajania ich potrzeb socjalnych przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości ekonomicznych oraz warunków funkcjonowania i rozwoju Krajowej Grupy Spożywczej S.A. W szczególności Układ określa zasady wynagradzania, awansowania i nagradzania Pracowników oraz warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Opieka medyczna

W trosce o zdrowie Pracowników i ich rodzin Spółka oferuje dostęp do usług prywatnej opieki medycznej z możliwością skorzystania z wizyt u licznych lekarzy specjalistów oraz badań laboratoryjnych czy rehabilitacji.

Ubezpieczenia na życie

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. zapewnia Pracownikom możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie. Pracownik, przystępując do ubezpieczenia, otrzymuje szeroki zakres ochrony przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu na całym świecie. Do ubezpieczenia mogą przystąpić nie tylko Pracownicy, ale także ich małżonkowie/partnerzy i dzieci.

Program emerytalny

Spółka dba również o przyszłość swoich Pracowników, prowadząc Pracowniczy Program Emerytalny, w ramach którego w każdym miesiącu wpłacane są składki indywidualne, które budują dodatkowy kapitał na przyszłą emeryturę każdego Pracownika. Przystępując do PPE, Pracownicy zyskują nie tylko dodatkowe środki otrzymane od pracodawcy, ale dodatkowo pomnażają je w wybranych przez siebie funduszach inwestycyjnych. 100% składki opłacane jest przez pracodawcę, a Pracownicy mogą przeznaczać na Program dodatkowe środki.

Szkolenia

Pracownicy Krajowej Grupy Spożywczej S.A. mają możliwość rozwoju zawodowego zgodnie z zasadami podnoszenia kwalifikacji zawodowych obowiązującymi w Spółce. Spółka udziela wsparcia Pracownikom biorącym udział w szkoleniach merytorycznie zgodnych z obszarem objętym zakresem powierzonych zadań oraz zapewniając im udział w lektoratach językowych.

Związki zawodowe

Pracownicy Spółki zrzeszają się w związkach zawodowych, które w zakresie praw i interesów zbiorowych reprezentują wszystkich Pracowników, niezależnie od przynależności związkowej, natomiast w sprawach indywidualnych każda zakładowa organizacja związkowa reprezentuje prawa i interesy swoich członków oraz na wniosek Pracownika niezrzeszonego może podjąć się obrony jego interesów i praw wobec Pracodawcy. Pracodawca zobowiązany jest do zasięgania opinii związków zawodowych działających w Spółce przed podjęciem istotnej decyzji, która w sposób zasadniczy dotyczy interesów Pracowników.

Aktualnie w Spółce działają następujące organizacje związkowe:

  • NSZZ „Solidarność” Pracowników Krajowej Grupy Spożywczej S.A.
  • Związek Zawodowy Pracowników Krajowej Spółki Cukrowej „Polski Cukier” S.A.
  • Wolny Pracowniczy Związek Zawodowy „Razem” 

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt

Krajowa Grupa Spożywcza S.A.

ul. Kraszewskiego 40

87-100 Toruń

Centrala: tel. +48 56 650 11 00

Sekretariat Zarządu: tel. +48 56 650 11 02

Infolinia dla Akcjonariuszy: tel. + 48 695 007 017

e-mail: sekretariat@kgssa.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie siedziby Krajowej Grupy Spożywczej S.A.