Menu

Walne Zgromadzenia 2021 rok

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na 15 października 2021

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na dzień 8 lipca 2021 roku

Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad NWZ KSC S.A. w dniu 26 kwietnia 2021 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na dzień 26 kwietnia 2021 roku

Ogłoszenie o zmianie miejsca odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w dniu 31.03.2021

Informacja Zarządu o zmianie miejsca odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w dniu 31.03.2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w dniu 31.03.2021

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt

Krajowa Grupa Spożywcza S.A.

ul. Kraszewskiego 40

87-100 Toruń

Centrala: tel. +48 56 650 11 00

Sekretariat Zarządu: tel. +48 56 650 11 02

Infolinia dla Akcjonariuszy: tel. + 48 695 007 017

e-mail: sekretariat@kgssa.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie siedziby Krajowej Grupy Spożywczej S.A.