Menu

Wnioski

 

Formularz przeznaczony jest dla osób - właścicieli nieruchomości, w których księgach wieczystych znajdują się nieaktualne i niewykonywane wpisy ograniczonych praw rzeczowych (służebność, roszczenie, prawo pierwokupu itp.) lub hipoteki ustanowionych na rzecz Krajowej Grupy Spożywczej S.A. i jej poprzedników prawnych.

W celu skutecznego przeprowadzenia wykreślenia wpisów z Państwa księgi wieczystej konieczne jest wydanie przez Spółkę zezwolenia na wykreślenie historycznych zapisów.

Poniżej znajduje się wzór wniosku do wypełnienia wraz z niezbędnymi informacjami dodatkowymi.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej na adres sekretariat@kgssa.pl lub w wersji papierowej na adres korespondencyjny: Krajowa Grupa Spożywcza S.A. ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń z dopiskiem – wykreślenie wpisu z księgi wieczystej.

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt

Krajowa Grupa Spożywcza S.A.

ul. Kraszewskiego 40

87-100 Toruń

Centrala: tel. +48 56 650 11 00

Sekretariat Zarządu: tel. +48 56 650 11 02

Infolinia dla Akcjonariuszy: tel. + 48 695 007 017

e-mail: sekretariat@kgssa.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie siedziby Krajowej Grupy Spożywczej S.A.