Menu

Rolnictwo

Wyzwania w obszarze surowcowym to przede wszystkim systematycznie rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości surowiec dla Oddziałów Spółki. Produkcja surowca o dobrych właściwościach przerobowych jest wspólnym wysiłkiem Służby Surowcowej i Plantatorów, którzy zarządzając swoimi gospodarstwami, osiągają wyniki na najwyższym europejskim poziomie zarówno w uprawie buraka cukrowego, jak i w przypadku zbóż, rzepaku, kukurydzy i pozostałych upraw.

Postęp, jaki dokonał się w uprawie buraka cukrowego na przestrzeni ostatnich 20 lat, jest efektem ciągłego doskonalenia przez Plantatorów szeroko rozumianej agrotechniki, metod nawożenia i ochrony plantacji przeciwko agrofagom oraz coraz lepszym odmianom oferowanym przez firmy hodowlane. W tym miejscu należy podkreślić, że burak cukrowy jest jedną z upraw rolniczych w płodozmianie i pozostaje w ścisłym związku z pozostałymi roślinami. Krajowa Grupa Spożywcza S.A. zajmuje się produkcją cukru z buraków, ale dzięki nabytemu doświadczeniu ma świadomość, że uzyskiwanie wysokich plonów jest możliwe tylko dzięki zachowaniu równowagi w produkcji rolniczej, którą w gospodarstwie można porównać do systemu naczyń połączonych. Doskonale wiedzą o tym także Plantatorzy, którzy planując następstwo roślin, wykorzystują wpływ, jaki buraki cukrowe wywierają zarówno na stanowisko, jak i na relacje między poszczególnymi gatunkami poprzedzającymi lub następującymi po burakach. W celu osiągania jak najlepszych efektów ekonomicznych, które są wskaźnikiem dobrze prosperującego gospodarstwa, niezbędna jest perspektywa i zaplanowane działania. Zrównoważone podejście jest kluczem do zachowania równowagi pomiędzy aspektem ekonomicznym i środowiskowym, w dłuższej perspektywie przynosi korzyść wszystkim stronom bezpośrednio związanym z produkcją rolniczą.

Współpraca z Plantatorami oparta jest na dialogu, partnerskich relacjach oraz na profesjonalizmie w działaniu. Krajowa Grupa Spożywcza S.A. jest organizatorem obchodów „Dnia Pola”. Impreza jest dedykowana Plantatorom buraka cukrowego współpracującym z Krajową Grupą Spożywczą S.A., Pracownikom Spółki i osobom związanym z branżą cukrowniczą.

 

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt

Krajowa Grupa Spożywcza S.A.

ul. Kraszewskiego 40

87-100 Toruń

Centrala: tel. +48 56 650 11 00

Sekretariat Zarządu: tel. +48 56 650 11 02

Infolinia dla Akcjonariuszy: tel. + 48 695 007 017

e-mail: sekretariat@kgssa.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie siedziby Krajowej Grupy Spożywczej S.A.