Menu

Ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie usługi wywozu i zagospodarowania odpadów z mycia i oczyszczania buraków cukrowych w kampanii cukrowniczej 202425 w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Dobrzelin" w Dobrzelinie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę 240 sztuk płyty betonowej drogowej MON o wymiarach 300x150x15cm do Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Werbkowice" w Werbkowicach

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych którego przedmiotem jest wykonanie dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. specjalistycznych analiz cukru, melasu, buraków, wysłodków oraz środowiska produkcji w Oddziałach Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Przedłużenie terminu składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy remontu granulatora Paladin 1600 ES 175/2R w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór dostawcy nasion rzepaku ozimego dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. oraz Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na zakup i dostawę serwerów oraz macierzy dyskowych dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie usługi Zbioru buraków cukrowych specjalistycznymi kombajnami w kampanii cukrowniczej 2024/25 w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Dobrzelin" w Dobrzelinie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie prac rozbiórkowych urządzeń nawęglania w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja elektrociepłowni wraz z budową instalacji gazu w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kruszwica" w Kruszwicy

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na samochodowy transport produktów ubocznych z kamienia wapiennego oraz odpadów – mieszanki popiołowo żużlowej w kampanii cukrowniczej 2024/2025 w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Werbkowice" w Werbkowicach

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wyłonienie wykonawcy usługi kompleksowej obsługi ładowarkami kampanii cukrowniczej 2024/2025 w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Dobrzelin" w Dobrzelinie

Zaproszenie do skłdania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na remont izolacji termicznych instalacji technologicznych w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Werbkowice" w Werbkowicach

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór dostawcy środków ochrony roślin dla upraw rolniczych

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na świadczenie na rzecz Plantatorów buraka cukrowego usługi zbioru buraków cukrowych w kampanii cukrowniczej 2024/2025 dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział "Cukrownia Nakło" w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na remont nawierzchni bitumicznych w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Werbkowice" w Werbkowicach

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na obsługę placu fabrycznego w kampanii 2024/2025

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na kompleksową usługę magazynowania wysłodków brykietowanych suszonych w kampanii 2024/2025

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na oczyszczenie wnętrza jednego (1) zbiornika melasu buraczanego oraz wszelkich jego pozostałości w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Nakło" w Nakle nad Notecią

Zaproszenie składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy remontu granulatora Paladin 1600 ES – 175/2R w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. ogłasza pisemny konkurs ofert na zakup złomu znajdującego się w Oddziale "Cukrownia Dobrzelin" w Dobrzelinie

Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie postępowania pt.: Dostawa płytowego szerokokanałowego wymiennika ciepła dla Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Werbkowice" w Werbkowicach

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. ogłasza pisemny konkurs ofert na zakup kruszywa znajdującego się w Oddziale "Cukrownia Dobrzelin" w Dobrzelinie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór wykonawcy usług: transportu ubocznych produktów przetwórstwa buraków cukrowych, dostarczenia węgla na kotłownię technologiczną oraz suszarnię wysłodków, spychania spycharką gąsienicową odpadów i niwelowania terenu, załadunku, pryzmowania i spychania buraków w obrębie placu fabrycznego oraz załadunku wysłodków oraz produktów ubocznych na środki transportu oraz transportu wysłodków suszonych do magazynów zewnętrznych w kampanii cukrowniczej 2024/2025 w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wdrożenie i utrzymywanie systemu informatycznego wspierającego działania sprzedażowe oraz raportowanie informacji dotyczących sprzedaży w Krajowej Grupie Spożywczej S.A.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na realizację dostaw sączków, bibuł i siarczanu glinu w sezonie 2024/2025

Zmiana terminu do składania ofert w sprawie wyboru dostawcy usługi w zakresie zakupu, montażu i podłączenia kotła parowego o mocy 1MW w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn: modernizacja pompowni p.poż w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Dobrzelin" w Dobrzelinie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie modernizacji instalacji LAN w Oddziałach Krajowej Grupy Spożywczej S.A.: "Cukrownia Nakło", "Cukrownia Kruszwica" oraz "Cukrownia Dobrzelin"

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie remontu pomieszczenia strefy nadkomorowej silosu cukru nr 1 w Oddziale "Terminal Cukrowy" w Gdańsku

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. ogłasza pisemny konkurs ofert na zakup złomu znajdującego się w Oddziale "Cukrownia Kruszwica" w Kruszwicy

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie modernizacji instalacji transportu cukru na cysterny kolejowe w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kruszwica" w Kruszwicy

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. ogłasza pisemny konkurs ofert na zakup złomu stalowego niesegregowanego znajdującego się w Oddziale "Cukrownia Malbork" w Malborku

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych dotyczące modernizacji stacji załadunku wysłodków brykietowanych luzem w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji niegraniczonych na świadczenie na rzecz Plantatorów buraka cukrowego usługi zbioru buraków cukrowych w kampanii cukrowniczej 2024/2025 w Krajowej Grupie Spożywczej S.A. Oddział "Cukrownia Kruszwica" w Kruszwicy

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na remont nawierzchni asfaltowej dróg dojazdowych w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. ogłasza pisemny konkurs ofert na zakup złomu znajdującego się w Oddziale "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy nawierzchni betonowych w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

Przedłużenie terminu składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej w formule zaprojektuj i wybuduj OR50 w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych w ramach realizacji zadania pn. „Remont nawierzchni asfaltowej na placu fabrycznym” do Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Malbork” w Malborku.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych w zakresie zakupu, montażu i podłączenia kotła parowego o mocy 1MW zasilanego gazem ziemnym do celów C.O. "pod klucz" w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Dobrzelin” w Dobrzelinie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy budowy instalacji do oddzielania pyłu cukrowego i grudek z cukru wraz z dostawą urządzeń współtowarzyszących instalacji w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie modernizacji nawierzchni placu buraczanego w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Dobrzelin" w Dobrzelinie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy usługi czyszczenia wnętrz melaśników z melasu i jego pozostałości w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych dotyczące wykonania projektu budowlanego budowy instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na świadczenie usług w zakresie obsługi transportowo-sprzętowej w okresie kampanii 2024/2025 dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział "Cukrownia Nakło" w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie projektu wykonawczego modernizacji rozdzielnicy dystrybucyjnej turbinowni Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział "Cukrownia Dobrzelin" w Dobrzelinie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie modernizacji instalacji odpylania transportu cukru dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział "Cukrownia Nakło" w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie konkursu ofert nieograniczonym na czyszczenie wnętrza trzech zbiorników do magazynowania melasu w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Dobrzelin" w Dobrzelinie

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie usługi czyszczenia wnętrza trzech melaśników w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych pn.: Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej zbiorników na melas w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kruszwica" w Kruszwicy

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie remontu izolacji termicznej instalacji i urządzeń technologicznych dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział "Cukrownia Nakło" w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na świadczenie usługi transportu wysłodków suchych peletyzowanych luz wyprodukowanych w kampanii 2024/2025 w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Malbork" w Malborku

Ogłoszenie o postępowaniu ofertowym na świadczenie usług przechowywania cukru na rzecz Krajowej Grupy Spożywczej S.A. w roku obrotowym 2024/2025

Zaproszenie do składania ofert w trybie konkursu nieograniczonego na wybór Dostawcy rusztowin kotłowych w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na Dostawę automatycznego urządzenia do filtracji wody rzecznej dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział "Cukrownia Nakło" w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych w ramach realizacji zadania pn.: Wykonanie prac remontowych/inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej do Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Malbork" w Malborku

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Dostawcy osuszacza adsorpcyjnego w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych wybór wykonawcy remontu sali zebrań na terenie Oddziału "Cukrownia Werbkowice" w Werbkowicach

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na Czyszczenie kanalizacji przemysłowej i burzowej oraz sanitarnej w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Werbkowice" w Werbkowicach

Zaproszenie do składnia ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę ramek nożowych do krajalnicy PUTSCH TSM 2200x22x600 do Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Werbkowice" w Werbkowicach

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji niegraniczonych na świadczenie usług w okresie kampanii cukrowniczej 2024/2025 w Oddziale "Cukrownia Kruszwica" w zakresie: załadunku, pryzmowania buraków na placu składowym, załadunku wysłodków na środki transportu oraz wynajmu 2 ładowarek kołowych

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie remontu pomieszczenia strefy nadkomorowej silosu cukru nr 1 w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Terminal Cukrowy" w Gdańsku

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych w ramach realizacji zadania pn.: Remont bocznicy kolejowej do Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Malbork" w Malborku

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na modernizację monobloku, urządzenia do nalewania przecierów i soków do opakowań jednostkowych w Zakładzie Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Polskie Przetwory" we Włocławku

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na remont nawierzchni asfaltowej dróg dojazdowych w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie remontu bocznicy kolejowej w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Dobrzelin" w Dobrzelinie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych w ramach realizacji zadania pn.: Czyszczenie czterech zbiorników melasu buraczanego do Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Malbork" w Malborku

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy remontu dachów budynków w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy modernizacji dachu budynku kotłowni technologicznej w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy modernizacji linii oceny surowca w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

Zapytanie ofertowe w zakresie usługi nadruku papieru dla Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór dostawcy opakowań zbiorczych polipropylenowych oraz polietylenowych dla Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. na rok obrotowy 2024/2025

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na remont rurociągów wody i błota spławiakowego w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Dobrzelin" w Dobrzelinie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na Wykonanie izolacji termicznych zbiorników i rurociągów technologicznych w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział "Cukrownia Dobrzelin" w Dobrzelinie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór dostawcy opakowań zbiorczych papierowych dla Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. na rok obrotowy 2024/2025

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy badań elektroenergetycznych automatyki zabezpieczeniowej generatorów oraz rozdzielni SN 15kV w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych w ramach realizacji zadania pn.: Rozładunek wagonów z kamieniem wapiennym do Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Malbork" w Malborku

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na montaż instalacji osiewania cukru w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja produktowni do przerobu dobowego 7200 ton w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej "Cukrownia Dobrzelin" w Dobrzelinie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę urządzeń stacji transportu cukru w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja produktowni do przerobu dobowego 7200 ton w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej "Cukrownia Dobrzelin" w Dobrzelinie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na Remont elektrycznych układów napędowych i instalacji sterowania surowni i produktowni dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział "Cukrownia Nakło" w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na zakup "Gwarancji Pochodzenia Energii Elektrycznej z OZE" dla Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie i montaż aparatów wyparnych, wymiana konstrukcji i połaci dachu w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja stacji wyparnej do przerobu dobowego 7200 ton w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej "Cukrownia Dobrzelin" w Dobrzelinie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy przenośników w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na realizację dostaw maszyn rolniczych dla Spółek Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych wykonawcy kapitalnego remontu sali zebrań na terenie Oddziału "Cukrownia Werbkowice" w Werbkowicach

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę i montaż eliminatora unosu kropel na chłodni barometrycznej dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział "Cukrownia Nakło" w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy remontu bocznicy kolejowej w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na świadczenie usług w zakresie konserwacji obiektów służących ochronie środowiska oraz innych czynności związanych z ochroną środowiska w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Werbkowice” w Werbkowicach w roku obrotowym 2023/2024

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na zakup przez Krajową Grupę Spożywczą S.A. wsparcia dla produktów Fortinet

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie zadania remontowego pn.: Remont bocznicy kolejowej w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Werbkowice" w Werbkowicach

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie izolacji termicznej instalacji technologicznej stacji wyparnej w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę zbiornika gazu saturacyjnego po pompach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja stacji wapniarni oraz stacji przygotowania wsadu do pieców wapiennych – Etap I w Oddziale KSC S.A. "Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej

Zaproszenie do składania ofert w konkursie nieograniczonym na czyszczenie hydrodynamiczne zbiorników i instalacji technologicznych w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kruszwica" w Kruszwicy

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych w ramach realizacji zadania pn.: Remont lejów żużlowych kotłów parowych K1, K2 i K3 do Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Malbork" w Malborku

Przedłużenie terminu do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy remontu wymurówki pieca wapiennego w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

Zmiana terminu do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie prac modernizacyjnych „pod klucz” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja pompowni p.poż w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej "Cukrownia Dobrzelin" w Dobrzelinie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie fundamentów pod aparaty wyparne w ramach prowadzonego zadania inwestycyjnego w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Dobrzelin" w Dobrzelinie

Zaproszenie do składnia ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wymianę rurociągów stacji pras błota defekosaturacyjnego w ramach realizacji zadania remontowego pn.: Remont Stacji Pras Błota – Wymiana Rurociągów w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Werbkowice" w Werbkowicach

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na zakup mobilnej rampy załadunkowej w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na najem wózków widłowych elektrycznych dla Zakładu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Polskie Przetwory" we Włocławku

Przedłużenie terminu do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie dostawy części do krajalnic bębnowych PUTSCH TSM 2200, w ramach realizacji zadania remontowego pn.: Remont Stacji Ekstrakcji – Remont Krajalnic w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Werbkowice" w Werbkowicach

Przedłużenie do dnia 15.05.2024 r. terminu składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na Zabezpieczenie pracy wymienników płytowych soku, wody i ścieków dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział "Cukrownia Nakło" w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie instalacji rurowej pomp gazowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja stacji wapniarni oraz stacji przygotowania wsadu do pieców wapiennych Etap I w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na świadczenie bieżącej i kompleksowej obsługi prawnej Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie remontu wag samochodowych w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Dobrzelin" w Dobrzelinie

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż złomu znajdującego się w Oddziale "Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych w Krajowej Grupy Spożywczej S.A. w lokalizacji Lublin

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie remontu górnego zamknięcia pieca wapiennego dla Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Dobrzelin" w Dobrzelinie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania remontowego pn.: Remont dachu na budynku suszarni wysłodków w lokalizacji Janikowo

Zmiana terminu do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych w ramach realizacji zadania pn.: Remont osadnika radialnego do Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Malbork" w Malborku

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy remontu dachów budynków w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Dostawcy mierników gęstości w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy modernizacji dachu budynku kotłowni technologicznej w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy przenośników w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych w ramach realizacji zadania pn.: Obsługa fabryki ładowarkami czołowymi i pojazdami ciężarowymi w kampanii 2024/2025 do Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Malbork" w Malborku

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych w ramach realizacji zadania pn.: serwis płytowego wymiennika ciepła do Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Malbork" w Malborku

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na świadczenie usługi: przechowywanie wysłodków suchych peletyzowanych wyprodukowanych w kampanii 2024/2025 w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Malbork" w Malborku

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy (Wykonawców) usług usunięcia, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 16 01 03, tj. zużytych opon, w sposób zapewniający przejście odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami na następnego posiadacza odpadów, zgromadzonych na terenie działki nr 1164/11 w miejscowości Unisław, gmina Unisław, powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie modernizacji instalacji kondensatu dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział "Cukrownia Nakło" w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawy koksu wielkopiecowego suchogaszonego do Oddziałów Krajowej Grupy Spożywczej S.A. na kampanię cukrowniczą 2024/2025

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór wykonawcy budowy silosu na cukier oraz stacji segregacji cukru wraz z instalacjami w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kruszwica" w Kruszwicy

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie konstrukcji stalowych i rurociągów w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział "Cukrownia Dobrzelin" w Dobrzelinie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę armatury w ramach modernizacji stacji wyparnej w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej

Ogłoszenie – postępowanie ofertowe na świadczenie usług doczyszczania, załadunku i transportu buraków cukrowych oraz wysłodków buraczanych i wapna defekacyjnego w kampanii cukrowniczej 2024/2025 r.

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. ogłasza pisemny konkurs ofert na zakup złomu znajdującego się w Oddziale "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych w ramach realizacji zadania pn.: Remont osadnika radialnego do Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Malbork" w Malborku

Zmiana terminu - Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na: Wybór dostawcy rur oraz kształtek w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej

Zaproszenie do składania ofert w konkursie nieograniczonym na wykonanie remontu dachu budynku suszarni w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kruszwica" w Kruszwicy

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na modernizacje placu manewrowego magazynów dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział "Cukrownia Nakło" w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na modernizację dachu w budynku wapniarni w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja stacji wapniarni oraz stacji przygotowania wsadu do pieców wapiennych Etap I w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na modernizację napędów wirówek A w Oddziałach Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na remont kapitalny 2 szt. pomp gazowych TYP WD100-SL-K-6K7 dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział "Cukrownia Nakło" w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór dostawcy rur oraz kształtek w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę agregatów pompowych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn.: Modernizacja stacji wapniarni oraz stacji przygotowania wsadu do pieców wapiennych Etap I oraz Zakup i montaż agregatów pompowych Etap II w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych w ramach realizacji zadania pn.: Remont drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków do Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Malbork" w Malborku

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych w ramach realizacji zadania pn.: Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji do spalania biogazu wyprodukowanego w procesie oczyszczania ścieków do Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Malbork" w Malborku

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych w ramach realizacji zadania pn.: Remont wymurówki pieca wapiennego do Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Malbork" w Malborku

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie instalacji technologicznej stacji wyparnej w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie usługi rozładunku i składowania miału węglowego i koksu w ramach dostaw wagonowych w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Dobrzelin" w Dobrzelinie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na realizację dostaw środków chemicznych dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. oraz Spółek Grupy Kapitałowej KGS S.A.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie instalacji sprężonego powietrza na potrzeby nowego dyfuzora pionowego oraz warnika A dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział "Cukrownia Dobrzelin" w Dobrzelinie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania remontu dachu w budynku magazynu technicznego nr 2 w lokalizacji Lublin

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych w budynkach położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę urządzeń towarzyszących do zabudowy na przenośniku taśmowym krajanki B1600 dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział "Cukrownia Dobrzelin" w Dobrzelinie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.: Remont orynnowania dachu magazynu cukru w Lublinie w lokalizacji Lublin ul. Krochmalna 13, należącej do Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie zabezpieczenia przed wybuchem przenośników i instalacji cukru w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Spełnienie wymagań dotyczących zabezpieczenia przed wybuchem pyłu cukrowego- dyrektywa ATEX w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kruszwica" w Kruszwicy

"Remont orynnowania dachu magazynu cukru w Lublinie" dla Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej

Kompleksowe badanie układu elektro-energetycznego w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Werbkowice" w  Werbkowicach

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych w ramach realizacji zadania pn.: Zakup i dostawa poziomowskazów do Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Malbork" w Malborku

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja mieszadła spustowego cukrzycy zarodowej Cz do Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Malbork" w Malborku

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie remontu zbiornika melasu dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział "Cukrownia Nakło" w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie remontu dachów obiektów budowlanych dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział "Cukrownia Nakło" w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dobór oraz dostawę preparatu do eliminacji zapachów z zakładowej oczyszczalni ścieków dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział "Cukrownia Nakło" w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy instalacji elektrycznych w ramach modernizacji gospodarki cieplnej w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

Przedłużenie terminu składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy remontu rusztu kotła OR50 w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie konkursu nieograniczonego na wykonanie czyszczenia wnętrza ośmiu zbiorników melasu buraczanego dla Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kruszwica" w Kruszwicy

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie remontu bębna krajalnicy PUTSCH TSM 2200x22x600, w ramach realizacji zadania remontowego pn.: Remont Stacji Ekstrakcji – Remont Bębna Krajalnicy PUTSCH TSM 2200 w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Werbkowice" w Werbkowicach

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na realizację dostaw folii termokurczliwej, folii przykrywkowej i folii stretch dla Oddziałów Krajowej Grupy Spożywczej S.A. oraz dla Spółek Grupy Kapitałowej KGS S.A. w sezonie 2024/2025

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę wózka widłowego do Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Terminal Cukrowy" w Gdańsku

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Dostawcy części do wymienników płytowych w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie usługi hydrodynamicznego czyszczenia rurociągów i zbiorników w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Dobrzelin" w Dobrzelinie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie niwelacji osadów z osadników znajdujących się na terenie zakładowej oczyszczalni ścieków dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział "Cukrownia Nakło" w Nakle nad Notecią

Zmiana terminu do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie zadania pn.: dostawa i montaż w ramach wymiany eksploatacyjnej systemu łączności radiowej w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Nakło" w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy remontu rusztu w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych w ramach realizacji zadania remontowego pn.: Remont Magazynu Nr 1, Nr 2 przy ul. Sikorskiego 51 w Malborku do Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Malbork" w Malborku

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na Remont komina żelbetowego H=100m w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kruszwica" w Kruszwicy

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania remontowego pt. "Remont pomieszczenia portierni i toalety w budynku biur technicznych" w lokalizacji Brześć Kujawski

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie prac budowlano-fundamentowych w obszarze surowni, produktowni i pakowni w ramach prowadzonych zadań inwestycyjnych w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Dobrzelin" w Dobrzelinie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy instalacji elektrycznych w obrębie pompy gazowej w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę i wymianę taśmy transportującej buraki dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział "Cukrownia Dobrzelin" w Dobrzelinie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę przesiewacza wibracyjnego do oczyszczania mleka wapiennego dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział "Cukrownia Dobrzelin" w Dobrzelinie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych dotyczące dostawy kontenerowej stacji trafo w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pt.: Modernizacja stacji wyparnej do Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Malbork" w Malborku

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na remont obmurza pieca wapiennego PW 300 w ramach zadania remontowego w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kruszwica" w Kruszwicy

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę i montaż detektora metali dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział "Cukrownia Nakło" w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych dotyczące dostawy przemienników częstotliwości w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy projektu budowy niezależnej instalacji do transportu cukru do pakowni i stacji segregacji cukru w oparciu o koncepcję pn.: Rozbudowa transportu cukru z silosów do nowej stacji załadunku w kontenery oraz wybudowanie niezależnego transportu cukru do pakowni i stacji segregacji cukru z wyłączeniem instalacji stacji załadunku cukru w kontenery w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na "zakup przez Krajową Grupę Spożywczą S.A. licencji Microsoft"

Przedłużenie terminu składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Dostawcy armatury automatycznej i AKPiA w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na remont instalacji rurociągowej wody spławiakowej do Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Malbork" w Malborku

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie wymiany eksploatacyjnej systemu łączności radiowej dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział "Cukrownia Nakło" w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę woreczków filtracyjnych instalacji odpylania kotła OR32/42M w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Werbkowice" w Werbkowicach

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na Remont rurociągów gazu saturacyjnego w obrębie pieców wapiennych w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na realizację trzech zadań inwestycyjnych pt.: Zakup i montaż łapacza piany oraz cukrzycy A z oparów warnikowych; Zakup i montaż łapacza piany oraz cukrzycy B i C z oparów warnikowych; Modernizacja mieszadła spustowego cukrzycy zarodowej Cz do Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Malbork" w Malborku

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wywóz ziemi poprodukcyjnej ze składowiska oraz z osadników wody spławiakowej w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kruszwica" w Kruszwicy

Zaproszenie do składania w trybie negocjacji nieograniczonych ofert na remont kapitalny pompy gazowej SR75 do Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Malbork" w Malborku

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie Modernizacji stacji wapniarni dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział "Cukrownia Nakło" w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy czyszczenia osadników z produktów ubocznych/osadów z mycia i czyszczenia buraków w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Malbork" w Malborku

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy instalacji elektrycznych w ramach modernizacji gospodarki cieplnej w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Dostawcy części do wymienników płytowych w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy prac w branży automatycznej związanych z modernizacją produktowni w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy modernizacji skraplaczy barometrycznych w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na remont plopellerów klarownicy syropu standard dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział "Cukrownia Nakło" w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych, na wykonanie zadania remontowego pt. "Naprawa okresowa lokomotywy spalinowej typu 401 Da 149 na poziomie utrzymania P5" w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Werbkowice" w Werbkowicach

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawa ogrzewacza rurkowego typ "Ukraiński" w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: Modernizacja produktowni do przerobu dobowego 7500 t/d w Krajowej Grupie Spożywczej S.A. Oddział "Cukrownia Dobrzelin" w Dobrzelinie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy prac w obrębie gospodarki wodno-ściekowej w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na realizację dostaw materiałów filtracyjnych dla Oddziałów Krajowej Grupy Spożywczej S.A. oraz dla Spółek Grupy Kapitałowej KGS S.A. w sezonie 2024/2025

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Dostawcy przenośnika ślimakowego cukru mokrego w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy rozładunków wagonów z węglem, koksem i kamieniem wapiennym w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie zadania pn. "Dostarczenie glonów Chlorella i podczyszczenie ścieków przemysłowych z kampanii 2023/2024 zgromadzonych w zbiorniku akumulacyjnym w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej z wykorzystaniem glonów Chlorella"

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na Dostawę armatury ręcznej w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

Zaproszenie do do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na Wykonanie instalacji elektrycznych w obrębie wirówek do wirowania cukrzyc „B” i „C” w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na Wykonanie systemu sterowania w PCS7 stacji zagęszczania soku w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

PRZEDŁUŻENIE DO DNIA 06.03.2024 r. DO GODZ. 14:00 zaproszenia do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na modernizację stacji krystalizacji i wirowania cukrzycy I dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Nakło” w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę falowników w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę i eksploatacyjną wymianę pasów transmisyjnych przenośników dla Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Nakło" w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie przyłączenia gazociągu DN200 do zespołu pomiarowego o przepustowości Q=250Nm3h na terenie stacji gazowej w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kruszwica" w Kruszwicy

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę agregatów pompowych dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział "Cukrownia Dobrzelin" w Dobrzelinie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie usługi hydrodynamicznego czyszczenia rurociągów i zbiorników w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Dobrzelin" w Dobrzelinie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na zakup przez Krajową Grupę Spożywczą S.A. licencji Zoom Meetings oraz licencji Zoom Rooms na kolejny rok

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę dwóch Bezzałogowych Statków Powietrznych w Centrali Krajowej Grupy Spożywczej S.A. w Toruniu

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na świadczenie usług w zakresie konserwacji obiektów służących ochronie środowiska oraz innych czynności związanych z ochroną środowiska w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Werbkowice" w Werbkowicach w roku obrotowym 2023/2024

PRZEDŁUŻENIE DO DNIA 04.03.2024 r. DO GODZ. 12:00 zaproszenia do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na modernizację instalacji transportu cukru do silosu w celu zainstalowania odsiewacza pyłu cukrowego w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Nakło" w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania remontu węzła ciepłowniczego w pomieszczeniach socjalnych w lokalizacji Lublin

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie projektu budowy instalacji do oddzielania pyłu cukrowego z cukru w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór wykonawcy robót demontażowych i instalacyjnych związanych z modernizacją stacji wyparnej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych w budynkach położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na zakup wagosuszarek w Centrali Krajowej Grupy Spożywczej S.A. w Toruniu

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie projektu budowy niezależnej instalacji do transportu cukru do pakowni i stacji segregacji cukru w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych w lokalizacji Lublin

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór dostawcy części remontowych do pras błota Putsch typ PKF-140 w ramach zadania remontowego realizowanego w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na zakupu podnośnika teleskopowego w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Werbkowice" w Werbkowicach

Zaproszenie do składnia ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór wykonawcy Kapitalnego remontu pobieraka buraków przy laboratorium Surowcowym "VENEMA" w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Werbkowice" w Werbkowicach

ZMIANA TERMINU - Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie modernizacji instalacji transportu cukru z silosu w ramach zadania inwestycyjnego Budowa instalacji do oddzielania pyłu cukrowego z cukru w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kruszwica" w Kruszwicy

Przedłużenie terminu składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy prac technologicznych polegających na wykonaniu instalacji technologicznych trzech aparatów wyparnych w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę rusztowin do regeneracji pokładów rusztowych kotłów parowych K1, K2 i K3 do Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Malbork" w Malborku

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania remontu dachu w budynku magazynu technicznego nr 2 w lokalizacji Lublin

ZMIANA TERMINU - Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na modernizację elektrociepłowni w Oddziałach Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na Dostawę filtrów przepływowych i workowych związaną z modernizacją stacji wyparnej w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej

Zaproszenie do składania ofert na przegląd inspekcyjny komina ceramicznego elektrociepłowni znajdującego się w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Nakło" w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych dotyczące remontu zespołów napędowych mieszadeł oraz suszarni cukru w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych dotyczące remontu filtrów workowych w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na Remont pokrycia dachu silosu cukru nr 2, wieży operacyjnej, łączników pomiędzy Silosami cukru nr 1-4 w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych dotyczące remontu rurociągu parowego w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na Remont bocznicy kolejowej w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Kruszwica" w Kruszwicy

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie czyszczenia rurociągów oraz instalacji technologicznych dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział "Cukrownia Nakło" w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie i remont instalacji rurociągów technologicznych dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział "Cukrownia Nakło" w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na naprawę okresową wagonów-cystern w Krajowej Grupie Spożywczej S.A.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na Roboty budowlane związane z modernizacją stacji wyparnej w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych dotyczące remontu rurociągów skraplaczy barometrycznych w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę środków ochrony roślin dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. oraz Spółek z Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. w 2024 roku

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie prac budowlanych w obszarze surowni w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja surowni do przerobu dobowego 7.200 ton” w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Dobrzelin” w Dobrzelinie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na zakup dwóch Bezzałogowych Statków Powietrznych typu ,,DRON”

Zaproszenie do składania ofert na zakup złomu niesegregowanego znajdującego się w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Nakło” w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawy kamienia wapiennego do Oddziałów Krajowej Grupy Spożywczej S.A. na kampanię cukrowniczą 2024/2025

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie nawierzchni betonowych dróg i placów fabrycznych w ramach realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Dobrzelin” w Dobrzelinie

Przedłużenie terminu składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Dostawcy komponentów systemu sterowania PCS7 i komponentów systemu wagowego w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Cukrownia Kluczewo w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na modernizację elektrociepłowni w Oddziałach Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na „przedłużenie rocznego wsparcia dla produktów FortiNet”

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stacji wapniarni oraz stacji przygotowania wsadu do pieców wapiennych” – Etap I w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na: Wykonanie oraz montaż komory grzejnej warnika A1 w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Kruszwica” w Kruszwicy

Przedłużenie terminu - Zaproszenie do udziału w postępowaniu w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę nawozów wapniowych dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. oraz Spółek z Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. w 2024 roku

Przedłużenie terminu - Zaproszenie do udziału w postępowaniu w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę nawozów jednoskładnikowych i wieloskładnikowych dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. oraz Spółek z Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. w 2024 roku

Przedłużenie terminu - Zaproszenie do udziału w postępowaniu w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę nawozów dolistnych, biostymulatorów i startowych dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. oraz Spółek z Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. w 2024 roku

Przedłużenie terminu - Zaproszenie do udziału w postępowaniu w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę nasion kukurydzy, roślin strączkowych i zbóż jarych dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. oraz Spółek z Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. w 2024 roku

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych dotyczące „dostawy 3 szt. Transformatorów oddziałowych 6/0,4kv” w ramach zadania „Modernizacja stacji wyparnej – etap 1” realizowanego w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Cukrownia Krasnystaw

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na świadczenie usług przewozów taborem drogowym miału węglowego, kamienia wapiennego i koksu wielkopiecowego dla Oddziałów Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Zmiana terminu - Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę łapacza piany z zaparzalnika oraz łapacza piasku z soku surowego wraz wygarniaczem gracowym oraz wykonanie i dostawa zbiorników dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Dobrzelin” w Dobrzelinie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę i montaż przenośnika taśmowego krajanki oraz dostawę przenośnika ślimakowego wysłodków dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Dobrzelin” w Dobrzelinie

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. ogłasza pisemny konkurs ofert na zakup złomu znajdującego się w Zakładzie Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Polskie Przetwory” we Włocławku

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na „Naprawę płaszcza stalowego pieca wapiennego” w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Werbkowice” w Werbkowicach

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na „przedłużenie wsparcia i aktualizacji (AMS) dla systemów ServiceDesk Plus Professional ServiceCatalog z Bazą CMDB, ManageEngine Endpoint Central Multi Language UEM oraz ManageEngine Endpoint Central BitLocker Addon”

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na „Remont kapitalny obmurza pieca wapiennego” w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Werbkowice” w Werbkowicach

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Dostawcy komponentów systemu sterowania PCS7 i komponentów systemu wagowego w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na „Wykonanie, dostawę i nadzór nad uruchomieniem sprężarki powietrza” dla Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Malbork” w Malborku

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na budowę budynku drukarni Zakładu „Nadruk Papieru” w Janikowie dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na „przedłużenie wsparcia do VMWare dla Oddziałów Krajowej Grupy Spożywczej S.A.”

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt

Krajowa Grupa Spożywcza S.A.

ul. Kraszewskiego 40

87-100 Toruń

Centrala: tel. +48 56 650 11 00

Sekretariat Zarządu: tel. +48 56 650 11 02

Infolinia dla Akcjonariuszy: tel. + 48 695 007 017

e-mail: sekretariat@kgssa.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie siedziby Krajowej Grupy Spożywczej S.A.