Menu

Ogłoszenia - rok 2023

AKTUALIZACJA – Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert – Zaproszenie do składania ofert w trybie konkursu ofert nieograniczonego na realizację zadania pn. „Redundancja w obszarze sterowania turbiną” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego ,,Modernizacja instalacji umożliwiająca redundancję w obszarze sterowania turbiną oraz układem wzbudzania” w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Malbork” w Malborku

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na Modernizację instalacji klimatyzacji pakowni cukru w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Kruszwica” w Kruszwicy.

Zakup folii do jednostkowego pakowania produktów w sezonie 2023/2024 dla Oddziałów Krajowej Grupy Spożywczej oraz dla Spółek Grupy Kapitałowej KGS S.A.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie Upgrade systemu PCS7 w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej oraz w Oddziale „Cukrownia Werbkowice” w Werbkowicach – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie fundamentów pod aparaty wyparne w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na przegląd turbozespołów parowych w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Werbkowice” w Werbkowicach.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Dostawcy części zamiennych do krajalnic bębnowych Putsch TSM 2200 w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie

Zmiana terminu - Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych, na: Spełnienie wymagań dotyczących zabezpieczenia przed wybuchem dyrektywa ATEX w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. ogłasza pisemny konkurs ofert na zakup złomu znajdującego się w Zakładzie Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Polskie Przetwory” we Włocławku

Zaproszenie do składania ofert w trybie konkursu ofert nieograniczonego na „Modernizację układu wzbudzenia turbiny” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego ,,Modernizacja instalacji umożliwiająca redundancję w obszarze sterowania turbiną oraz układem wzbudzania” w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Malbork” w Malborku

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie i dostawę transformatora o mocy 2000 kVA dla Krajowej Grupie Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Dobrzelin” w Dobrzelinie

Zaproszenie do składania ofert w trybie konkursu ofert nieograniczonego na wykonanie prac branży automatyki w ramach zadania pt. „Zakup i montaż warnika cukrzycy A” dla oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Malbork” w Malborku

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na realizację dostaw materiałów biurowych dla Spółek Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę stacji zmiękczającej wodę dla Zakładu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Polskie Przetwory” we Włocławku, ul. Wieniecka 27, 87-800 Włocławek

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy modernizacji elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w rozdzielni głównej oraz oddziałowej SN 15kV w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie

Zmiana terminu - Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych, na: Spełnienie wymagań dotyczących zabezpieczenia przed wybuchem dyrektywa ATEX w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na Konserwację i zabezpieczenie szczelności mnicha spustowego na dolnym zbiorniku akumulacyjnym o pow. 36 ha wraz z zabudową ubytków ziemnych w skarpach/wałach powstałych w wyniku działalności bobrów na zbiorniku akumulacyjnym o pow. 36 ha w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Werbkowice” w Werbkowicach w roku obrotowym 2023/2024

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja budynku Izby Pamięci Cukrownictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim, w tym realizacja prac mających na celu spełnienie wymagań stawianych obiektom muzealnym”

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie modernizacji rozdzielni stacji dyfuzji dla Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Dobrzelin” w Dobrzelinie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie remontu linii zasilającej warsztaty mechaniczne dla Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Dobrzelin” w Dobrzelinie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie prac budowlanych w obrębie nowo budowanej stacji krystalizacji ciągłej cukrzycy A w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Dobrzelin” w Dobrzelinie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie Upgrade systemu PCS7 w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej oraz w Oddziale „Cukrownia Werbkowice” w Werbkowicach

Zmiana terminu - Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę pomp stacji krystalizacji cukrzycy A dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Dobrzelin” w Dobrzelinie

Zmiana terminu - Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na zakup i montaż mieszadła pionowego cukrzycy III dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Werbkowice” w Werbkowicach

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na „zakup przez Krajową Grupę Spożywczą S.A. licencji oprogramowania ManageEngine ADAudit Plus Professional oraz licencji oprogramowania ManageEngine ADSelfService Plus Professional wraz z konfiguracją i wdrożeniem”

Przedłużenie do dnia 29.12.2023 r. do godz. 12:00 zaproszenia do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę i montaż filtra płytowego po saturacji II dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Nakło” w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na „Opracowanie dokumentacji technicznej nowej wymurówki na podstawie specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, dostarczenie niezbędnych materiałów do budowy nowej wymurówki oraz opcjonalnie utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki starej wymurówki” w ramach zadania remontowego „Remont kapitalny wymurówki pieca wapiennego” w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Werbkowice” w Werbkowicach

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy remontu izolacji termicznych i nowych izolacji termicznych na rurociągach technologicznych, aparatach i zbiornikach w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na Dostawę kompletu płyt do prasy błota Netzsch w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Werbkowice” w Werbkowicach

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na „Remont Stacji Ekstrakcji – Remont Krajalnic – Dostawa Części do Ramek Nożowych Krajalnic Bębnowych PUTSCH” w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Werbkowice” w Werbkowicach

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Dostawcy agregatów pompowych w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na: „Wykonanie eksploatacyjnej wymiany prętów w separatorach ferromagnetyków” w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na „Dostawę materiałów ogniotrwałych (cement, kruszywo, mieszanka) do remontu wymurówek pieców wapiennych” w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej

Zmiana terminu - Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę i montaż lasownicy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stacji wapniarni oraz stacji przygotowania wsadu do pieców wapiennych” – Etap I w oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę automatycznych separatorów ferromagnetycznych dla Oddziałów Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na świadczenie usług w zakresie obsługi transportowo-sprzętowej w okresie 01.01.2024 r. – 30.09.2024 r. dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Nakło” w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie remontu wału ślimakowego wyładowującego cukier z silosu dla Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Dobrzelin” w Dobrzelinie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na: „Zakup i montaż agregatów pompowych Etap II” w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej

Zaproszenie do składania ofert w konkursie ofert nieograniczonym na dostawę płyt filtracyjnych do pras PKF w ramach zadania remontowego w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Kruszwica” w Kruszwicy

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie „Wymiana pierścieni ślizgowych w generatorze GT2-6-01” w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na zakup i montaż mieszadła pionowego cukrzycy III dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Werbkowice” w Werbkowicach

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie projektu modernizacji stacji krystalizacji i wirowania cukrzycy I dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Nakło” w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę wirówki Silver Weibull do wirowania cukrzycy A dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Nakło” w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie remontu aparatów działu II stacji wyparnej dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Nakło” w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na: "Spełnienie wymagań dotyczących zabezpieczenia przed wybuchem dyrektywa ATEX" w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie prac demontażowych stacji dyfuzji wraz z zakupem pozyskanego złomu dla Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Dobrzelin” w Dobrzelinie

Przedłużenie terminu składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy zaleceń znajdujących się w Dokumencie Zabezpieczenia przed Wybuchem celem spełnienia wymagań dotyczących zabezpieczenia przed wybuchem pyłu cukrowego (ATEX) w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Cukrownia Kluczewo w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie eksploatacyjnej wymiany prętów w sześciu separatorach magnetycznych dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Nakło” w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie instalacji załadunku melasu do cystern kolejowych dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Nakło” w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę bębnowej krajalnicy do buraków Typ CRT2000-60-600 do oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Malbork” w Malborku

Aktualizacja - zmiana terminu składania ofert, otwarcia ofert, zadawania pytań i negocjacji. Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór wykonawcy prac konstrukcyjno-budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż warnika cukrzycy A” dla oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Malbork” w Malborku

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na realizację dostaw maszyn rolniczych dla Spółek Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji technologicznej oczyszczanie wody poprasowej – zakup filtrów szczelinowych wody poprasowej” w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej

Zaproszenie do składania ofert w trybie konkursu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Czyszczenie rurociągów ściekowych i reaktora fermentacji beztlenowej” w oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Malbork” w Malborku

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na "Modernizację linii transportu cukru czterech silosów o pojemności po 10000 ton" w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na „odnowienie rocznej subskrypcji licencji Cisco Umbrella Security”

Zaproszenie do składania ofert w trybie nieograniczonego konkursu ofert na demontaż i montaż bębnowej krajalnicy do buraków Typ CRT2000-60-600 do oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Malbork” w Malborku

Przedłużenie do dnia 24.11.2023 r. do godz. 12:00 zaproszenia do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na zadanie pn.: „Budowa instalacji odsiarczania spalin kotłowych” dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Nakło” w Nakle nad Notecią. Wydłużenie terminu składania ofert wiąże się z możliwością zadawania pytań w ramach powyższego przedsięwzięcia do dnia 17.11.2023 r.

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno sp. z o.o.

Zaproszenie do składania ofert w trybie konkursu ofert nieograniczonego na dostawę bębnowej krajalnicy do buraków Typ CRT2000-60-600 do oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Malbork” w Malborku

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na zaprojektowanie, dostawę i montaż systemu kondycjonowania powietrza podawanego do chłodziarki oraz obiegu chłodniczego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stacji suszenia i chłodzenia cukru” w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Kruszwica” w Kruszwicy

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy modernizacji stacji wyparnej w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy zaleceń znajdujących się w Dokumencie Zabezpieczenia przed Wybuchem celem spełnienia wymagań dotyczących zabezpieczenia przed wybuchem pyłu cukrowego (ATEX) w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę oraz nadzór nad uruchomieniem odsiewaczy pyłu cukrowego dla Oddziałów Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych w zakresie wykonania linii pakowania cukru w opakowania a’1kg w systemie zaprojektuj wybuduj w Krajowej Grupie Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Dobrzelin” w Dobrzelinie

Zaproszenie do składania ofert w trybie konkursu ofert nieograniczonego na wybór wykonawcy prac konstrukcyjno-budowlanych (w zakresie zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż warnika cukrzycy A”), w oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Malbork” w Malborku.

Przedłużenie terminu składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy modernizacji stacji wirowania cukrzyc „B” i „C” w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Cukrownia Kluczewo w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie demontażu urządzeń przeznaczonych do ponownego wykorzystania dla Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Dobrzelin” w Dobrzelinie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę pomp stacji dyfuzji dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Dobrzelin” w Dobrzelinie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy trzech aparatów wyparnych w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na zadanie pn.: „Budowa instalacji odsiarczania spalin kotłowych” dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Nakło” w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na „Remont turbozespołu TP6/4 - GT2-6-06” dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Nakło” w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych - przedmiotem postępowania jest „Remont odwodnienia i izolacji fundamentów silosu cukru nr 1” w Krajowej Grupie S.A. Oddziale „Terminal Cukrowy” w Gdańsku Terminal Spedycyjny 18-100 Łapy ul. Cukrownicza 14

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę, montaż oraz uruchomienie maszyn pakujących cukier w worki á 25/50 kg w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Terminal Cukrowy” lokalizacja Łapy

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. ogłasza pisemny konkurs ofert na zakup złomu znajdującego się w Oddziale „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie przy ul. Broniewskiego 23

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na: „Wykonanie zbiornika do magazynowania melasu o pojemności użytecznej 12 000 Mg wraz z infrastrukturą instalacji nalewczej melasu i drogami dojazdowymi w ramach zadań inwestycyjnych w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Kruszwica” zgodnie z dokumentacją Inwestora”

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy modernizacji stacji wirówek do wirowania cukrzyc „B” i „C” w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. wycofuje ogłoszony na 26 października 2023 r. pisemny konkurs ofert na zakup złomu znajdującego się w Oddziale „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie przy ul. Broniewskiego 23

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na zakup przez Krajową Grupę Spożywczą S.A. platformy bezpieczeństwa aplikacji internetowych FortiWeb

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na zakup oraz montaż dwóch transformatorów na stacji surowni w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Kruszwica” w Kruszwicy

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na modernizację instalacji CO w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Kruszwica” w Kruszwicy

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. ogłasza pisemny konkurs ofert na zakup złomu znajdującego się w Oddziale „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie przy ul. Broniewskiego 23

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie rozbiórki budynków i budowli w Brześciu Kujawskim

Zaproszenie do składania ofert na zakup zboża paszowego 2023 - organizatorem postępowania jest Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 62-240 Trzemeszno

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na realizację dostaw torebek klockowych w sezonie 2023/2024 dla Spółek Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na realizację dostaw papieru siarczanowego bielonego w sezonie 2023/2024 dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. ogłasza pisemny konkurs ofert na wykonanie likwidacji przepompowni wody i zakup pozyskanych materiałów polikwidacyjnych w lokalizacji Opole Lubelskie przy ulicy Fabrycznej 23

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na „zakup przez Krajową Grupę Spożywczą S.A. urządzeń sieciowych”

Zaproszenie do składania ofert na zakup złomu niesegregowanego znajdującego się w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Nakło” w Nakle nad Notecią

Pisemny konkurs ofert na zakup złomu znajdującego się w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie przy ul. Broniewskiego 23

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych w zakresie wykonania dokumentacji projektowej linii pakowania cukru w opakowania a’1kg w Krajowej Grupie Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Dobrzelin” w Dobrzelinie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na realizację dostaw maszyn rolniczych dla spółek Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na remont elewacji budynku dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Nakło” w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie modernizacji urządzeń kompensacji mocy biernej Zakładu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Polskie Przetwory” we Włocławku, ul. Wieniecka 27, 87-800 Włocławek

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na „zakup przez Krajową Grupę Spożywczą S.A. usług wyceny”

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych dotyczące „Remontu odwodnienia i izolacji fundamentów silosu cukru nr 1” w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Terminal Cukrowy” w Gdańsku

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na samochodowy transport produktów ubocznych z kamienia wapiennego oraz odpadów – mieszanki popiołowo żużlowej w kampanii cukrowniczej 2023/2024 w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Werbkowice w Werbkowicach

Zaproszenie do składania ofert w trybie konkursu ofert nieograniczonego na zakup złomu stalowego niesegregowanego znajdującego się w Oddziale „Cukrownia Malbork" w Malborku przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego 51, 82-200 Malbork

Ogłoszenie pisemnego konkursu ofert na zakup złomu znajdującego się w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Dobrzelin” w Dobrzelinie

Przedłużenie terminu do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie i dostawę urządzenia do przesiewania cukru wraz z nadzorem nad montażem oraz uruchomieniem dla Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Dobrzelin” w Dobrzelinie

Zmiana terminu - zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na realizację dostaw wózków widłowych dla spółek Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie usługi wyboru firmy w zakresie przejęcia wywozu odpadów, pochodzących z mycia i oczyszczania buraków w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Dobrzelin” w Dobrzelinie

Ogłoszenie o postępowaniu ofertowym na sprzedaż złomu w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie

Przedłużenie terminu do składania ofert na konserwację i zabezpieczenie szczelności mnicha spustowego na dolnym zbiorniku akumulacyjnym o pow. 36 ha wraz z zabudową ubytków ziemnych w skarpach/wałach powstałych w skutek działalności bobrów na zbiorniku akumulacyjnym o pow. 36 ha w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Werbkowice” w Werbkowicach

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie usługi zbioru buraków cukrowych specjalistycznymi kombajnami w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Dobrzelin” w Dobrzelinie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na świadczenie usługi: transportu wysłodków suszonych peletyzowanych luz wyprodukowanych w kampanii 2023/2024 w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Malbork” w Malborku

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na, Remont działu III wyparnego dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Nakło” w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na „Remont izolacji termicznych instalacji technologicznych”, w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Werbkowice” w Werbkowicach

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na realizację dostaw olejów i smarów dla spółek Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A.


Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych, gdzie przedmiotem postępowania jest Przedmiotem postępowania jest świadczenie usługi: transportu wysłodków suszonych wyprodukowanych w kampanii 2023/24 w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych, gdzie przedmiotem postępowania jest świadczenie usługi: transportu nawozów mineralnych z magazynu Oddziału „Cukrownia Krasnystaw” do wskazanych przez Zamawiającego punktów wydawania oraz inne czynności związane z tą usługą, według specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia

Przedłużenie terminu składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy remontu budynku mieszkalnego w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Cukrownia Kluczewo w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie konkursu ofert nieograniczonym, na czyszczenie wnętrza trzech zbiorników do magazynowania melasu w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Dobrzelin” w Dobrzelinie

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór wykonawcy obsługi bocznicy kolejowej i lokomotyw w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie konkursu ofert na dostawę nasion gorczycy, rzepaku ozimego i zbóż ozimych do Oddziałów, Punktów Sprzedaży Detalicznej oraz Spółek z Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. w 2023 roku

Zaproszenie do składania ofert w trybie konkursu ofert na dostawę środków ochrony roślin do Oddziałów, Punktów Sprzedaży Detalicznej oraz Spółek z Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. w 2023 roku

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń do krystalizacji cukrzycy zarodowej A dla Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Dobrzelin” w Dobrzelinie

Przedłużenie terminu do składania ofert dotyczących odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów 02 04 03 – osady z zakładowych oczyszczalni ścieków - pochodzących z zakładowej oczyszczalni ścieków należącej do Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Werbkowice” w Werbkowicach, według specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na świadczenie obsługi transportowo-sprzętowej w okresie kampanii 2023/2024r dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Nakło” w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę urządzeń kontrolno-pomiarowych dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Nakło” w Nakle nad Notecią

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż słomy w Przedsiębiorstwie Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na modernizację pakowni cukru, budowę stacji rozładunku autocystern wraz z instalacjami towarzyszącymi w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Terminal Cukrowy” w Gdańsku, Lokalizacja Łapy, ul. Cukrownicza 14, 18-100 Łapy – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.

Przedłużenie, do dnia 17.07.2023r godzina 12:00, zaproszenia do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę i montaż przesiewacza cukru dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Nakło” w Nakle nad Notecią

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert w trybie konkursu nieograniczonego na wybór wykonawcy usług transportowych w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie.

Ogłoszenie o sprzedaży pojazdów należących do Fabryki Cukierków „Pszczółka” znajdujących się w Lublinie

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych w przedmiocie wyboru organizacji odzysku opakowań, która w 2023 r. przejmie wszystkie obowiązki Organizatora wynikające z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie.

Ogłoszenie o pisemnym konkursie ofert na sprzedaż złomu znajdującego się w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej

Ogłoszenie o pisemnym konkursie ofert na zakup złomu znajdującego się w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na realizację dostaw materiałów eksploatacyjnych do termotransferowych drukarek etykiet logistycznych do Oddziałów Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy remontu budynku mieszkalnego w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie.

Ogłoszenie o postępowaniu dotyczącym: dostawy, montażu i uruchomienia maszyny do pakowania cukru pudru w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej.

Ogłoszenie do składania ofert na wybór wykonawcy realizacji zadania pn. „Remont bocznicy kolejowej” w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Malbork” w Malborku

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert w trybie konkursu nieograniczonego na wybór Dostawcy armatury ręcznej w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na zakup spektrofotometrów dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie remontu magazynu nr 33 w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Lokalizacja Janikowo” w Janikowie.

Zaproszenie do składania ofert na pisemny konkurs ofert na zakup złomu stalowego niesegregowanego znajdującego się w Oddziale „Cukrownia Kruszwica”

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na realizację zadania pn. „Rozładunek wagonów z kamieniem wapiennym, odwóz materiałów na plac składowy, sprzątanie wagonów po rozładunku- II” w oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A Oddział. „Cukrownia Malbork” w Malborku.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji niegraniczonych na świadczenie na rzecz plantatorów buraka cukrowego usługi zbioru buraków cukrowych w kampanii cukrowniczej 2023/2024 w Krajowej Grupie Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Kruszwica” w Kruszwicy.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę płyty drogowej MON do Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Werbkowice” w Werbkowicach.

Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż ogrodzenia wybiegu dla bydła w PPZ Trzemeszno Sp. z o.o.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na „Zakup ładowarki kołowej” w Oddziale Spółki „Cukrownia Werbkowice” w Werbkowicach w roku obrotowym 2022/2023

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na "remont nawierzchni bitumicznych" w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. " Cukrownia Werbkowice" w Werbkowicach.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na realizację dostaw sączków, bibuł i siarczanu glinu dla Oddziałów Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert w postępowaniu przetargowym na zakup usługi magazynowania wysłodków suszonych brykietowanych w kampanii 2023/2024 na rzecz Oddziału KGS S.A. Cukrownia Werbkowice.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie rozbiórki budynku garażu usytuowanego na działce nr 15/8 w Leśmierzu, gm. Ozorków

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na modernizację pakowni cukru, budowę stacji rozładunku autocystern wraz z instalacjami towarzyszącymi w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Terminal Cukrowy” w Gdańsku, Lokalizacja Łapy, ul. Cukrownicza 14, 18-100 Łapy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000084678, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 1.295.817.566,00 zł, NIP 956-10-40-51

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert w postępowaniu przetargowym na zakup usługi kompleksowej obsługi placu fabrycznego w kampanii 2023/2024  na rzecz Oddziału KGS S.A. Cukrownia Werbkowice.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania remontowego pt. „Remont budynku straży pożarnej w lokalizacji Brześć Kujawski” w Brześciu Kujawskim, ul. Przemysłowa 1

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie dwóch drabin oraz schodów opuszczanych do obsługi cystern w ramach zadanie inwestycyjnego „Zabezpieczenie załadunków melasu i cukru przed upadkiem” w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Cukrownia Kruszwica” w Kruszwicy.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na „Remont osadnika radialnego - wymiana rurociągów błota” w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Dobrzelin” w Dobrzelinie.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na remont stropów kotłów parowych ORm30 dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Nakło” w Nakle nad Notecią

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert w trybie konkursu nieograniczonego na wybór Dostawcy rusztowin kotłowych w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie.

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na wybór wykonawcy instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie w zakresie zgodnym z „Projektem technicznym urządzenia przeciwpożarowego” stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę przepływowego detektora metali dla Zakładu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Polskie Przetwory” we Włocławku, ul. Wieniecka 27, 87-800 Włocławek

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie budowy nowej linii kablowej S.N. 15 kV pomiędzy rozdzielniami RG S.N. a SO-2 S.N. metodą przecisku sterowanego wraz z wymianą niezbędnych elementów infrastruktury elektroenergetycznej, w Zakładzie Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Polskie Przetwory” we Włocławku, ul. Wieniecka 27, 87-800 Włocławek.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych, na załadunek i transport produktów ubocznych podczas Kampanii Cukrowniczej 2023/2024 w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Kruszwica” w Kruszwicy.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na świadczenie na rzecz plantatorów buraka cukrowego usługi zbioru buraków cukrowych w kampanii cukrowniczej 2023/2024 w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Nakło” w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę, montaż i uruchomienie automatu/automatów do zawijania karmelków na dwuskręt wraz z systemem dystrybucji produktów z linii formującej Apollo w Fabryce Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. w Lublinie.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę, montaż i uruchomienie linii do pakowania wyrobów w torebki wraz z modułem do automatycznego pakowania torebek w kartony zbiorcze w Fabryce Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. w Lublinie.

Ogłoszenie o planowanej sprzedaży pojazdów Krajowej Grupy Spożywczej S.A. w formie aukcyjnej za pośrednictwem portalu www.poleasingowe.pl.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na „Prace montażowe i spawalnicze przy konstrukcjach stalowych i rurociągach” w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Dobrzelin” w Dobrzelinie.

Przedłużenie do 30.06.2023r zaproszenia do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę i montaż urządzeń celem spełnienia wymagań dotyczących zabezpieczenia przed wybuchem pyłu cukrowego – dyrektywa ATEX dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Nakło” w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę, montaż oraz uruchomienie maszyny fleksograficznej oraz maszyny do produkcji torebek dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A w Toruniu „Krajowa Grupa Spożywcza S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000084678, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 1.295.817.566,00 zł, NIP 956-10-40-51 Zaprasza do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę, montaż oraz uruchomienie maszyny fleksograficznej oraz maszyny do produkcji torebek dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A w Toruniu.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na realizację zadania pn. „Rozładunek wagonów z kamieniem wapiennym, odwóz materiałów na plac składowy, sprzątanie wagonów po rozładunku” w oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A Oddział. „Cukrownia Malbork” w Malborku.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie i dostawę dokumentacji projektowej Zakładu „Nadruk Papieru” w Janikowie dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Krajowa Grupa Spożywcza S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000084678, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 1.295.817.566,00 zł, NIP 956-10-40-51 Zaprasza do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie i dostawę dokumentacji projektowej Zakładu „Nadruk Papieru” w Janikowie dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. w Toruniu.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. specjalistycznych analiz cukru, melasu, buraków, wysłodków oraz środowiska produkcji w Oddziałach Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o. z siedzibą w Polanowicach  

Zaproszenie do składania ofert w trybie konkursu nieograniczonego na wykonanie czyszczenia wnętrza zbiorników melasu buraczanego dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Nakło” w Nakle nad Notecią

Ogłoszenie o postępowaniu ofertowym na świadczenie usług przechowywania cukru lub najmu powierzchni magazynowych na rzecz Krajowej Grupy Spożywczej S. A. w roku obrotowym 2023/2024

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych. Przedmiotem postępowania jest wybór Wykonawcy remontu bocznicy kolejowej w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie modernizacji przyłącza wodnego budynku Izby Pamięci Cukrownictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku pofabrycznym przy ul. Świętokrzyskiej 27 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie remontu elektrycznych układów napędowych i instalacji sterowania surowni i produktowni w zakresie branży elektrycznej i automatyki dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Nakło” w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie remontu elektrycznych układów napędowych i instalacji sterowania surowni i produktowni w zakresie branży elektrycznej i automatyki dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Nakło” w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę części zamiennych do krajalnic bębnowych PUTSCH dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Nakło” w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie remontu infrastruktury terenu oraz pomieszczeń dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Nakło” w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę części zamiennych do krajalnic bębnowych PUTSCH dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Nakło” w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych, na:: Remont izolacji termicznych instalacji technologicznej w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonej na świadczenie usług w zakresie obsługi transportowo-sprzętowej Oddziału "Cukrownia Nakło" w Nakle nad Notecią w okresie kampanii cukrowniczej 2023/2024

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji na „Modernizację infrastruktury kolejowej w obrębie Oddziału” Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji na „Zakup opon do ładowarek Ł-34” Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji na „Naprawa okresowa lokomotywy spalinowej typu SM-30 na poziomie utrzymania P5” Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór wykonawcy realizacji zadania pn. „Remont rurociągów ścieków przemysłowych, niskoobciążonych, wody spławiakowej i barometrycznej” do oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Malbork” w Malborku

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy modernizacji linii oceny surowca w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór wykonawcy realizacji zadania pn. „Remont osadnika radialnego” do oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Malbork” w Malborku

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór wykonawcy realizacji zadania pn. „Wykonanie instalacji rurociągowej i montażu nowych przepływomierzy na rurociągu wody z Kanału Juranda i rzeki Nogat oraz rurociągu ścieków z kanału odmulającego” do oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Malbork” w Malborku

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na modernizację bocznicy kolejowej dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Nakło” w Nakle nad Notecią

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT W TRYBIE NEGOCJACJI NIEOGRANICZONYCH NA WYKONANIE USŁUG W ZAKRESIE PRZECHOWYWANIA WYSŁODKÓW SUSZONYCH BRYKIETOWYCH WYPRODUKOWANYCH W KAMPANII CUKROWNICZEJ 2023/2024 W KRAJOWEJ GRUPIE SPOŻYWCZEJ S.A. ODDZIAŁ ”CUKROWNIA KRASNYSTAW” W SIENNICY NADOLNEJ

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na modernizację bocznicy kolejowej dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Nakło” w Nakle nad Notecią

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku biura głównego przy ul. Świętokrzyskiej 27 w Ostrowcu Świętokrzyskim

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT W TRYBIE NEGOCJACJI NIEOGRANICZONYCH „Remont wagi samochodowej 50 tonowej” w Oddziale Zamawiającego „Terminal Cukrowy” w Gdańsku Terminal Spedycyjny 18-100 Łapy ul. Cukrownicza 14

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie prac remontowo-budowlanych części wewnętrznej drogi wjazdowej położonej przy ul. Świętokrzyskiej 27 w Ostrowcu Świętokrzyskim

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT W TRYBIE NEGOCJACJI NIEOGRANICZONYCH na realizację dostaw opakowań zbiorczych polipropylenowych i polietylenowych dla Oddziałów Krajowej Grupy Spożywczej S.A. oraz Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego w Trzemesznie Sp. z o.o. na rok obrotowy 2023/2024.”

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT W TRYBIE NEGOCJACJI NIEOGRANICZONYCH na realizację dostaw opakowań zbiorczych papierowych dla Oddziałów Krajowej Grupy Spożywczej S.A., Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego w Trzemesznie Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. na rok obrotowy 2023/2024


Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na realizację zadania pn. „Wykonanie prac termoizolacyjnych instalacji wymiennika ciepła służącego do ogrzewania soku po odpieniaczu dyfuzora wieżowego oraz prac termoizolacyjnych instalacji pompy służącej do odbijania sita dyfuzora wieżowego” w oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A Oddział. „Cukrownia Malbork” w Malborku.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych, na kompleksową obsługę kampanii cukrowniczej ładowarkami w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Dobrzelin” w Dobrzelinie w czasie kampanii 2023/2024

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na „zakup przez Krajową Grupę Spożywczą S.A. licencji Microsoft Windows Remote Desktop Services User CAL 2022 w ramach umowy MPSA”

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na remont przegrzewacza pary kotła OR32 w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Werbkowice” w Werbkowicach.

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy modernizacji dróg i placów na terenie stacji podawania i mycia buraków w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie.

Ogłoszenie – postępowanie ofertowe na świadczenie usług doczyszczania, załadunku i transportu buraków cukrowych oraz wysłodków buraczanych i wapna defekacyjnego w kampanii cukrowniczej 2023/2024 r.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na „Odbiór, wywóz i zagospodarowanie produktu ubocznego odpadowej masy roślinnej o kodzie 02 01 03 podczas kampanii cukrowniczej 2023/2024 dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Werbkowice” w Werbkowicach

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż złomu znajdującego się w Oddziale „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej

Zaproszenie do składania ofert w trybie konkursu nieograniczonego, na wykonanie czyszczenia wnętrza ośmiu zbiorników melasu buraczanego, dla Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Kruszwica” w Kruszwicy

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na świadczenie usługi w zakresie czyszczenia wnętrza zbiorników melasu buraczanego w Krajowej Grupie Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Malbork” w Malborku

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na „Remont osadnika radialnego - wymiana rurociągów błota” w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Dobrzelin” w Dobrzelinie.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji niegraniczonych na świadczenie usług w okresie kampanii cukrowniczej 2023/2024 w Oddziale „Cukrownia Kruszwica” w zakresie: -załadunku, pryzmowania buraków na placu składowym, -załadunku wysłodków na środki transportu, -wynajmu 2 ładowarek kołowych.

Przedłużenie terminu składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy zaleceń znajdujących się w Dokumencie Zabezpieczenia przed Wybuchem celem spełnienia wymagań dotyczących zabezpieczenia przed wybuchem pyłu cukrowego (ATEX) w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Cukrownia Kluczewo w Stargardzie.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie prac remontowo-budowlanych budynku biurowego przy ul. Krochmalnej 13J w Lublinie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na świadczenie usługi w zakresie obsługi fabryki ładowarkami czołowymi i pojazdami ciężarowymi w kampanii 2023/2024 w Krajowej Grupie Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Malbork” w Malborku

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy prac w branży automatyki w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie.

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy modernizacji aparatu wyparnego w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie naprawy nieszczelności w części ciśnieniowej kotła OR-42 E w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Cukrownia Kruszwica” w Kruszwicy.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie remontu dachu w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A .”Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych, na wykonanie remontu obmurza pieca wapiennego V150 w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Dobrzelin” w Dobrzelinie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę, montaż i uruchomienie automatu/automatów do zawijania karmelków na dwuskręt wraz z systemem dystrybucji produktów z linii formującej Apollo w Fabryce Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. w Lublinie: „Krajowa Grupa Spożywcza S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000084678, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 1.295.817.566,00 zł, NIP 956-10-40-51 Zaprasza do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę, montaż i uruchomienie automatu/automatów do zawijania karmelków na dwuskręt wraz z systemem dystrybucji produktów z linii formującej Apollo w Fabryce Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. w Lublinie.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę, montaż i uruchomienie linii do pakowania wyrobów w torebki wraz z modułem do automatycznego pakowania torebek w kartony zbiorcze w Fabryce Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. w Lublinie: „Krajowa Grupa Spożywcza S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000084678, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 1.295.817.566,00 zł, NIP 956-10-40-51 Zaprasza do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę, montaż i uruchomienie linii do pakowania wyrobów w torebki wraz z modułem do automatycznego pakowania torebek w kartony zbiorcze w Fabryce Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. w Lublinie.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie Malowania konstrukcji wsporczej dachu w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie prac budowlanych w obrębie nowo budowanej stacji dyfuzji w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Dobrzelin” w Dobrzelinie.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę przepływowego detektora metali dla Zakładu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Polskie Przetwory” we Włocławku, ul. Wieniecka 27, 87-800 Włocławek

Zaproszeniu do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na realizację dostaw koksu wielkopiecowego suchogaszonego do Oddziałów Krajowej Grupy Spożywczej S.A. na kampanię cukrowniczą 2023/2024

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy remontu budynku mieszkalnego w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie modernizacji hali produkcyjnej nr 3 w Zakładu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Polskie Przetwory” we Włocławku, ul. Wieniecka 27, 87-800 Włocławek

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych, na: Remont instalacji technologicznej skraplaczy barometrycznych w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na remont instalacji odwłókniania wody spławiakowej dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddział „Cukrownia Nakło” w Nakle nad Notecią

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. ogłasza pisemny konkurs ofert na zakup złomu znajdującego się w Oddziale „Cukrownia Dobrzelin” w Dobrzelinie.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie remont układu torowego bocznicy kolejowej w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Cukrownia Kruszwica” w Kruszwicy.

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert w trybie konkursu nieograniczonego na wybór Dostawcy rusztowin kotłowych w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie.

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór Wykonawcy, który będzie pełnił nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych, na:: Remont pokrycia dachu Silosu cukru nr 2, wieży operacyjnej, łączników pomiędzy Silosami cukru nr 1-4 w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na realizację dostaw materiałów biurowych dla Spółek Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt

Krajowa Grupa Spożywcza S.A.

ul. Kraszewskiego 40

87-100 Toruń

Centrala: tel. +48 56 650 11 00

Sekretariat Zarządu: tel. +48 56 650 11 02

Infolinia dla Akcjonariuszy: tel. + 48 695 007 017

e-mail: sekretariat@kgssa.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie siedziby Krajowej Grupy Spożywczej S.A.