Menu

DEMATERIALIZACJA

KOMUNIKAT DLA AKCJONARIUSZY - SKŁADANIE DOKUMENTÓW AKCJI OD 1 MARCA 2021 ROKU

WZORY DOKUMENTÓW

Wzory dokumentów do pobrania 

KOMUNIKAT DLA AKCJONARIUSZY - UTRACONE DOKUMENTY AKCJI

W związku z trwającym procesem dematerializacji akcji, uprzejmie przypominamy, że w przypadku utraty przez akcjonariusza dokumentu akcji wskutek zniszczenia, zgubienia lub bezprawnego zaboru, należy przeprowadzić sądową procedurę umorzenia dokumentu. Zasady postępowania w takim przypadku reguluje Dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów.

WEZWANIA AKCJONARIUSZY KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt

Krajowa Grupa Spożywcza S.A.

ul. Kraszewskiego 40

87-100 Toruń

Centrala: tel. +48 56 650 11 00

Sekretariat Zarządu: tel. +48 56 650 11 02

Infolinia dla Akcjonariuszy: tel. + 48 695 007 017

e-mail: sekretariat@kgssa.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie siedziby Krajowej Grupy Spożywczej S.A.