Menu

Dane Osobowe

Informacja ogólna

Na podstawie obowiązujących przepisów prawnych z obszaru ochrony danych osobowych:

  1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2018 poz. 1000), udostępniamy Państwu opracowane klauzule informujące o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Krajową Grupę Spożywczą S.A. – Administratora Danych Osobowych z siedzibą w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40.

Paweł Dębowiak
e-mail: iod@kgssa.pl
Numer tel.: + 48 695 650 331

Klauzula informacyjna Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Klauzula informacyjna – ochrona mienia

Klauzula informacyjna – Plantatorzy buraków cukrowych, którzy zawarli z Krajową Grupą Spożywczą S.A. z siedzibą w Toruniu umowę kontraktacyjną

Klauzula informacyjna – sprzedaż

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny (pierwsza warstwa)

Klauzula informacyjna – reklamacje

Klauzula informacyjna – windykacja

Klauzula informacyjna – korespondencja

Klauzula informacyjna – Facebook

Klauzula informacyjna – sklep on-line (użytkownicy)

Klauzula informacyjna - akcjonariusze

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt

Krajowa Grupa Spożywcza S.A.

ul. Kraszewskiego 40

87-100 Toruń

Centrala: tel. +48 56 650 11 00

Sekretariat Zarządu: tel. +48 56 650 11 02

Infolinia dla Akcjonariuszy: tel. + 48 695 007 017

e-mail: sekretariat@kgssa.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie siedziby Krajowej Grupy Spożywczej S.A.