Menu

Aktualności

Laboratoria surowcowe Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji

Laboratoria surowcowe należące do Krajowej Grupy Spożywczej S.A. 6 listopada 2023 r. uzyskały akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie oznaczania zawartości sacharozy w buraku cukrowym metodą polarymetryczną ICUMSA GS6-3 (1994).

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17000:2006 akredytacja to "atestacja przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności".

Jakość pracy oraz zgodność z normą ISO 17025 i metodą ICUMSA GS6-3 (1994) wszystkich laboratoriów surowcowych funkcjonujących przy Cukrowniach Krajowej Grupy Spożywczej S.A. została zweryfikowana w kampanii cukrowniczej 2023/24 przez niezależny zespół audytorów PCA. Wnikliwej ocenie podlegały między innymi kompetencje kierownictwa i personelu pracującego w laboratorium, poufność i bezstronność pracy laboratorium, warunki środowiskowe panujące w laboratorium, wyposażenie laboratorium oraz właściwy nadzór nad nim poprzez wzorcowania i system bieżących sprawdzeń, a także potwierdzanie wyników badań poprzez ocenę uczestnictwa w badaniach biegłości. Zespół audytorów pozytywnie ocenił wszystkie laboratoria surowcowe i wydał zgodę na udzielenie akredytacji potwierdzonej certyfikatem Nr AB 1883.

Posiadana akredytacja jest obiektywnym dowodem na to, że laboratoria surowcowe należące do Krajowej Grupy Spożywczej S.A. działają zgodnie z najlepszą praktyką obowiązującą przy oznaczaniu zawartości cukru w burakach cukrowych stosowaną w przemyśle cukrowniczym, co dodatkowo potwierdza i umacnia zaufanie do uzyskiwanych wyników badań.

 

  • Budynek laboratorium surowcowego KGS
  • Laboratorium surowcowe z manualną linią oceny surowca
  • Laboratorium surowcowe wyposażone w robota analitycznego

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt

Krajowa Grupa Spożywcza S.A.

ul. Kraszewskiego 40

87-100 Toruń

Centrala: tel. +48 56 650 11 00

Sekretariat Zarządu: tel. +48 56 650 11 02

Infolinia dla Akcjonariuszy: tel. + 48 695 007 017

e-mail: sekretariat@kgssa.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie siedziby Krajowej Grupy Spożywczej S.A.