Menu

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

  • 3_6

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o. o. jest spółką hodowlano-nasienną, która specjalizuje się w hodowli zbóż ozimych, jarych, roślin strączkowych, gorczycy, facelii oraz traw i w produkcji elitarnego materiału siewnego. W oparciu o nowoczesne technologie hodowlane tworzy nowe odmiany wielu gatunków roślin rolniczych, spełniających oczekiwania współczesnego rolnictwa, pod kątem zwiększenia poziomu plonowania oraz tolerancji na niesprzyjające warunki glebowo-siedliskowe i klimatyczne, w tym niedobór wody i odporności na czynniki chorobotwórcze. Jest liderem w hodowli roślin bobowatych grubonasiennych, które mają strategiczne znaczenie w poprawie kultury i żyzności gleby oraz jej zasobności w azot.

Dzięki bogatej, ponad 100-letniej, tradycji w prowadzeniu prac hodowlanych oraz ogromnemu zaangażowaniu doświadczonej kadry hodowców, Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o. o. wdraża postęp biologiczny oraz bioróżnorodność do produkcji roślinnej. Postęp ten dostarcza najwyższej jakości kwalifi kowany materiał siewny, dzięki któremu odbiorcy nasion uzyskują coraz wyższe plony.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej: PHR

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt

Krajowa Grupa Spożywcza S.A.

ul. Kraszewskiego 40

87-100 Toruń

Centrala: tel. +48 56 650 11 00

Sekretariat Zarządu: tel. +48 56 650 11 02

Infolinia dla Akcjonariuszy: tel. + 48 695 007 017

e-mail: sekretariat@kgssa.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie siedziby Krajowej Grupy Spożywczej S.A.