Menu

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.

  • 3_10

 Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o. o. kontynuuje bogate, ponad 130-letnie tradycje polskiej hodowli i nasiennictwa buraka cukrowego. Głównym zadaniem spółki jest hodowla twórcza i zachowawcza odmian buraka cukrowego oraz produkcja wysokiej jakości materiału siewnego tej rośliny. W spółce stosowane są nowoczesne metody badawcze i technologie produkcyjne. Oprócz cech użytkowych takich jak plon korzeni czy plon cukru, istotnym kierunkiem prac hodowlanych jest polepszenie cech jakościowych korzeni, m.in. ograniczenie zawartości składników melasotwórczych. Priorytetowym kierunkiem w ostatnich latach jest hodowla odmian odpornych i tolerancyjnych na choroby, takie jak: chwościk buraka, rizomania oraz zgnilizna korzeni. Odpowiadając na potrzeby plantatorów, spółka pracuje także nad dalszym poszerzaniem swojej oferty o kolejne odmiany odporne na nicienie. Program hodowlany, którego celem jest tworzenie nowych odmian, realizowany jest obecnie w dwóch stacjach hodowlanych należących do spółki: w Straszkowie oraz w Śmiłowie. Wysokiej jakości materiał siewny odmian KHBC, charakteryzujących się dużym plonem korzeni i wysoką zawartością cukru, w połączeniu z prawidłową agrotechniką, daje plantatorom gwarancję osiągnięcia bardzo dobrych efektów ekonomicznych.

W skład KHBC wchodzi również Stadnina Koni Walewice, która prowadzi hodowlę koni półkrwi angloarabskiej, wpisywanych do księgi rasy małopolskiej. W Walewicach prowadzona jest również hodowla karpi królewskich, w stawach o łącznej powierzchni 550 ha.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej: KHBC

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt

Krajowa Grupa Spożywcza S.A.

ul. Kraszewskiego 40

87-100 Toruń

Centrala: tel. +48 56 650 11 00

Sekretariat Zarządu: tel. +48 56 650 11 02

Infolinia dla Akcjonariuszy: tel. + 48 695 007 017

e-mail: sekretariat@kgssa.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie siedziby Krajowej Grupy Spożywczej S.A.